Mészáros Andor: A Mai Csehország. Bevezetés a Cseh Köztársaság tanulmányozásába (2013)

borito 1 1A Mai Csehország című kötet a Cseh Köztársaság közelmúltbéli fejlődését mutatja be.

Az 1989-es bársonyos forradalom óta eltelt több mint két évtized önmagában is módot ad a visszatekintésre, számvetésre, még akkor is, ha egyelőre nem tekinthetjük lezárt történelmi periódusnak és így nem is vethető történeti elemzés alá, de a Cseh Köztársaság – Csehszlovákia szétválását követően – éppen idén húsz éve, 1993. január 1-jén lett önálló.

Az olvasó kezébe kerülő kötet fő célja ezért az, hogy röviden és áttekinthető módon mutassa be Közép-Európa, a visegrádi régió egyik fontos országának, a Cseh Köztársaságnak 1989 óta napjainkig végbement politikai, alkotmányos, közjogi, közigazgatási és gazdasági fejlődését.

A kötetben az említetteken túl még megtalálhatók azok a legfontosabb információk (történeti összefoglalás, felekezeti viszonyok, kisebbségi szabályozás és nemzeti szimbolika), melyek hasznosak lehetnek nem csak a Csehországgal foglalkozó szakemberek, egyetemisták és más érdeklődők számára, de az Európai Unió egyes tagállamainak berendezkedése iránt érdeklődők számára is.

Támogatás

logoTámogassa Alapítványunk tevékenységét személyi jövedelemadójának 1%-ával!
Adószám: 18617979-1-11