Visegrád - közös emlékezet? 1956 - 1968 - 1981

on . Beküldve: Kezdőlap

A művelődéstudomány mintegy három évtizede nyitott új kutatási kategóriája (Pierre Nora és munkatársainak nagyszabású vállalkozása a francia emlékezethelyekről 1984-1992 között) a “nemzeti” kereteken túltekintve transznacionális megközelítések felé is kinyílt az elmúlt időszakban. Nagyszabású lengyel-német vállalkozás kezdődött jelentős számú kutató részvételével, melynek eredményeképpen 2012 és 2015 között négy vaskos kötet (németül és lengyelül) jelent meg a kutatások eredményeiből: a közös német-lengyel emlékezethelyek különböző megközelítési lehetőségeiről. Ennek a munkának a szemléleti és módszertani megközelítései adtak ösztönzést a “visegrádi” közös emlékezethelyek kérdésének felvetéséhez. 20. századi múltunk három meghatározó történelmi eseményét gondoltuk első alkalommal górcső alá venni, s visegrádi országokból érkező kollégákkal együtt próbafúrást kezdeni. Mindezt első lépésnek tekintjük egy kutatási program megtervezéséhez.
VisegrdiemlkezetSürgető feladatnak tartjuk ugyanis a visegrádi országok kulturális-mentális örökségének jobb megismerését, közös emlékezeti csomópontjainak feltárását. Egyáltalán: van-e közös emlékezetünk? A közép-európai térséget nemegyszer – nyugatról és keletről is – határvidéknek tekintették, átmeneti köztes területnek. Ugyanakkor jelentős többnyelvű, többfelekezetű régióival és városaival joggal mondták a kulturális pluralizmus földjének is, ahol az egymással vetélkedő nemzetépítési folyamatok logikájukban, törekvéseikben ugyan erősen hasonlítottak egymásra, ám egyúttal kölcsönös előítéletek falát is felhúzták egymás között. Meggyőződésünk, hogy a közös emlékezethelyek feltárásának kísérlete gazdagíthatja mindannyiunk történelemszemléletét; nemcsak azzal, hogy saját nemzeti identitását ki-ki a szomszédokénak tükrében láthatja, s ezáltal tudatosíthatja az egyezéseket és különbségeket, hanem azzal is, hogy ilyenformán jobban kirajzolódik a számon tartandó közös hagyomány képe is.

Támogatás

logoTámogassa Alapítványunk tevékenységét személyi jövedelemadójának 1%-ával!
Adószám: 18617979-1-11