Kiadványaink

Itt kezdődhet a szöveged. Kattints ide, és kezdheted is az írást. Aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim.

Tarczay Gizella: A hűtlen folyam.

Napló. Zágráb, 1916-1919

Esztergom, 2023 (402 oldal)

A naplóregényt és a naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Mészáros Andor

Kovács Eszter: Cseh és szlovák verses emlékek a régi magyarországi nyomtatványokban (17. század)

Esztergom, 2022 (440 oldal)

Kiss Gy. Csaba - Mészáros Andor (szerk.): Szent Adalberttől a Budapest-Varsó vasútig (Közös visegrádi emlékezethelyek)

Esztergom, 2022 (114 oldal)


Halász Iván: Adam Franciscus Kollár 

Kiss Gy. Csaba: "Nincs még veszve Lengyelország" (A lengyel himnusz kultusza Közép-Európában) 

Kása Péter: A reformkori eperjesi kollégium mint közös emlékezethely

Mészáros Andor: Szent Adalbert kultuszának 19. századi hármas magyarországi emlékezetrétege

Bába Iván: Kassa. A város mint szellemi és lelki életforma 

Agnieszka Janiec-Nyitrai: Emlékezethelyek eltörlése Milan Kundera válogatott műveiben 

Molnár Imre: Esterházy János emlékhelyei a visegrádi országokban 

Kollai István: A vasút mint emlékezethely. Tudattalan emlékkép-képződések vasutazás közben a Budapest-Varsó útvonal példáján 

Kiss Gy. Csaba - Mészáros Andor (szerk.): Visegrád – közös emlékezet?

Esztergom, 2020 (109 oldal)

Paweł Sasanka: Június és október között. Az 1956-os fordulat Lengyelországban 

Juraj Marušiak: Az 1956-os magyar forradalom hatása a kommunista rendszerre Csehszlovákiában, különös tekintettel Szlovákiára 

Oldřich Tůma: A prágai tavasz a csehek emlékezetében 

Peter Káša: Dominik Tatarka 1968-as lázadása 

Kiss Gy. Csaba: Magyar írók és a prágai-pozsonyi tavasz 

Mészáros Andor: Az emlékezet terei (1956, 1968, 1981) 

Bogusław Bakuła: 1956, 1968 és 1981: a közép-európai emlékezet közös és eltérő arcai. Megjegyzések posztkoloniális szempontból


 

Kovács Eszter - Mészáros Andor (szerk.): Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben

Esztergom - Budapest 2017


Berkes Tamás: A huszita mozgalom František Palacký értelmezésében 

Bolom-Kotari, Sixtus: Jan Hus a husitství v českém protestantismu "dlouhého" 19. století

Haraszti Szabó Péter: A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus – A professzorok szerepe 

Kiss Gy. Csaba: A szellem és a hatalom. Husz János alakja Németh László drámájában 

Korompay Klára: Egy nyitott kérdés több tudományterület metszéspontjában:az ún. huszita biblia 

Kovács Eszter: A törökveszély értelmezése Bartoloměj Dvorský és Václav Budovec műveiben

Lauf Judit: Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése 

Mészáros Andor: A cseh exulánsok és nyomdáik Magyarországon 

Pišna, Jan: Norimberské a anonymní vydání Husovy Postily z let 1563 a 1564 – úvaha nad předmluvami a paratexty

Rokay Péter – Rokai Melina: Újvidék környéke, mint a magyarországi huszita művelődés központja a XV. század harmincas éveiben 

Verók Attila: Dobra húzott huszita emberbőr? A könyvtörténész megjegyzése egy Husz-követő legendájának margójára 

Vesztróczy Zsolt: Eretnekek, katonák, rablók, nemzetépítők (A huszitizmus Jókai történeti tárgyú műveiben)

Vlhová-Wörner, Hana: A cseh anyanyelvű liturgia megszületése a 14. század elején

Vybíral, Zdeněk: Historické tváře Jana Husa

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékkel, Vallástudományi Központtal és az OSZK-val közös kiadvány

Mészáros Andor – Halász Iván – Illés Pál Attila: Visegrádi kézikönyv Történelem – politika – társadalom

Esztergom, 2017 (405 oldal)

Agnieszka Janiec–Nyitrai - Zoltán Nyitrai: Vrhat dvojitý stín Středoevropanství jako osud v románech Milana Kundery

Esztergom - Nyitra, 2017 (258 oldal)

Róbert Kiss Szemán - Andor Mészáros (szerk.): Středoevropské kulturní formacev boji proti komunistické totalitĕ

Esztergom 2017 (188 oldal)

Mészáros Andor: A mai Csehország. Bevezetés a Cseh Köztársaság tanulmányozásába

Esztergom 2013 (203 oldal)

Stephanus Käfer - Esther Kovács: Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae Typis Academicis 1648-1777

Budapest - Esztergom - Nagyszombat 2013 (285 oldal)

Az OSZK-val, az Esztergomi Hittudományi Főiskolával és a Nagyszombati Egyetemmel közös kiadvány.

Mészáros Andor - Halász Iván - Somai Miklós: A mai Szlovénia. Bevezetés a modern Szlovénia tanulmányozásába

Esztergom - Budapest 2011 (143 oldal)

A Szlovén - Magyar Üzletemberek Egyesületével közös kiadás