Konferencia


Az egyházszervezet változásai Magyarországon és Közép-Európában  

2023. november 16-ai, az Esztergomi Hittudományi Főiskolával, a Magyar Sion Folyóirattal ésaz Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottságával közösen szervezett konferenciánkon az Alapítvány meghívására Lucja Marek (IPN, Krakkó) a lengyel, Andrej Hozjan (Maribori Egyetem, Maribor) a muravidéki és a szlovéniai egyházszervezet 20. századi változásairól tartott előadást. Robert Letz (Comenius Egyetem, Pozsony) előadását a szlovákiai egyházszervezet változásairól Mészáros Andor olvasta fel.

Az egyházak és a közép-európai átmenet

2021. szeptember 28-29. A konferenciához kapcsolódóan került sor a "Ne féljetek! Az egyház és Közép-Európa útja a szabadághoz" című kiállítás megnyitójára. A kiállítás tablóit Grzegorz Górny állította össze. A kiállítás a közép-európai rendszerváltások harmincadik évfordulójára készült, a prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös kiállításaként. A magyar fordítást a Szt. Adalbert Alapítvány készítette a WFA támogatásával.